JURIDISK MEDDELANDE OCH SEKRETESSPOLICY

Tribeca Living Real Estate, SL är ett professionellt företag som inte bara har åtagit sig att erbjuda sina kunder högsta kvalitet på de tjänster de har, utan också med noggrann efterlevnad av gällande lagstiftning om integritet och internet.

Det är därför, genom detta meddelande, tillhandahåller tjänsteleverantören av informationssamhället de uppgifter som krävs för att göra tillgängliga för konsumenter och användare, i enlighet med bestämmelserna i art. 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och om europeiska bestämmelser om skydd av personuppgifter. Och allt i följande termer:

1º.Den här webben tillhör Tribeca Living Real Estate, SL, med CIF B10993590, i Avda. De Manolete 1, Centro Plaza Local 9-10, 29660 Nueva Andalucía och med e-post contact@tribecaliving.es

. Alla varumärken, logotyper, handelsnamn, särskiljande tecken, tjänster, innehåll, videor, texter, fotografier, grafik, bilder, mjukvara, länkar och information av något slag som förekommer på denna webbplats ägs också av Tribeca Living Real Estate, SL, av vad som inte får reproduceras, distribueras, kommuniceras offentligt, omvandlas eller modifieras utan deras uttryckliga skriftliga tillstånd.

Tribeca Living Real Estate, SL förbehåller sig uttryckligen rätten till mångfaldigande, modifiering, anpassning, offentlig kommunikation, underhåll, korrigering av fel, överlåtelse, försäljning, uthyrning, utlåning och all annan immateriell eller industriell äganderätt över innehållet på webben, som förbjuder utövandet av de föregående rättigheterna utan ditt uttryckliga tillstånd.

Upprättandet av en länk eller länk till en annan sida eller webbplats på Internet, innebär inte i något fall att Tribeca Living Real Estate, SL, accepterar och godkänner dess innehåll eller tjänster, och tar därför inget ansvar för dem.

Alla som föreslår att upprätta en länk eller länk på denna webbplats måste i förväg begära samtycke från dess ägare, och förbehåller sig rätten att kräva eventuella skador som kan orsakas av upprättandet av denna länk eller länk utan nödvändigt tillstånd.

3º. Integritetspolicy:Tribeca Living Real Estate, SL har gått vidare med att anpassa sig till gällande regler för skydd av personuppgifter, anpassa alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för sina kunders och användares personuppgifter och för att undvika ändring, förlust av dem. , behandling eller obehörig åtkomst.

De personuppgifter som kan samlas in via denna webbplats kommer att behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i enlighet med de principer och rättigheter som anges i lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dessa data kan införlivas i filer som är vederbörligen registrerade hos den spanska byrån för dataskydd, som är under ansvar av Tribeca Living Real Estate, SL, med de specifika syften som härrör från korrekt efterlevnad av de begärda tjänsterna och för att skicka kommunikation (inklusive publicitet) som kan vara av ditt intresse och alltid relaterade till tjänsterna från Tribeca Living Real Estate, SL.

Dina uppgifter kan inte överföras till tredje part utan ditt samtycke, med de undantag som fastställs i lagen och med undantag för våra behandlingsansvariga.

Användare av webbplatsen kan utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering och andra i relation till deras data, inför Tribeca Living Real Estate, SL via e-post, brev eller person på den adress som anges i början.

Sekretesspolicy sammanfattning:

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATASKYDD

Tribeca Living Real Estate, SL ändamålshantering av dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster, svara på dina frågor, fakturera dig och/eller skicka dig kommersiell kommunikation (reklam).

Legitimering Kontrakt för tillhandahållande av tjänster och samtycke från den berörda parten.Mottagare Antaganden som krävs enligt lag och ansvarar för behandlingen.Rättigheter Tillgång till, korrigera och radera data, samt andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen.Ytterligare information Se i bifogad text

YTTERLIGARE INFORMATION OM DATASKYDD:

1º. Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: Tribeca Living Real Estate, SL – CIF: B10993590Postadress: Avda. De Manolete 1, Centro Plaza Local 9-10, 29660 Nueva AndalucíaTelefon: +34 951 155 811E-post: contact@tribecaliving.es

2º. För vilket ändamål behandlas dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla tjänster relaterade till vår verksamhet, svara på dina frågor, fakturera dig och även skicka meddelanden av reklamkaraktär om samma ämne.

De uppgifter som behandlas är obligatoriska och måste tillhandahållas i alla fall, annars skulle tjänsten inte kunna tillhandahållas eller uppfylla de andra syften som uttryckts.

3º. Hur länge kommer dina uppgifter att sparas?

De angivna personuppgifterna kommer att sparas så länge som avtalsförhållandet upprätthålls eller så länge raderingen inte begärs av den berörda parten. Dina uppgifter kommer dock att förbli blockerade under de relevanta preskriptionstiderna (fem år, för det ansvar som härrör från avtalet om tillhandahållande av professionella tjänster), i händelse av eventuellt ansvar från vår sida.

4º Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är genomförandet av avtalet för tillhandahållande av tjänster.

Sändningen av kommersiell kommunikation som kan göras av behandlingsansvarig baseras på ditt samtycke, som har lämnats uttryckligen och fritt.

Ditt samtycke kan återkallas när som helst och för att vara effektivt måste du uttryckligen meddela oss om sådan återkallelse.

5º Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

Uppgifterna kommer att kommuniceras -av lagkrav- till de offentliga förvaltningarna med kompetens i frågan, och till våra behandlingsansvariga (vill du ha mer information om din identitet kan du begära det från oss).

6º. Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller dina uppgifter?

Dina rättigheter regleras av den allmänna förordningen för skydd av europeiska data, det vill säga:

– Rätt att få tillgång till eller korrigera dina uppgifter, dess radering, invändning och begränsning av dess behandling och dess portabilitet.– Rätt att återkalla ditt samtycke när det har getts för ett specifikt ändamål.– Dessa rättigheter kan utövas genom rekommenderat brev, t.ex. -post eller direkt person och skriftligen på vårt huvudkontor, begär oss tidigare om du önskar ett formulär med detta.– Den har också rätt att klaga till kontrollmyndigheten när den inte har fått tillfredsställelse i utövandet av sina rättigheter, inlämnande av en skriftlig begäran genom registret (fysiskt eller elektroniskt) av samma.– Om du vill utöka information om vad var och en av dina rättigheter består av kan du begära det på alla sätt.

7º Vad är ursprunget till dina uppgifter?

Dina uppgifter har mottagits:

– För att han har gett oss dem direkt.

De uppgifter som behandlas kan bestå av namn, efternamn, identifikationshandling, telefoner, e-post, postadresser, bankuppgifter.